Εμπλοκή: Η δυσλειτουργία όπλου ή πυρομαχικών.

Ενεργοποίηση στόχου (Call for a target) : Η ηχητική εντολή εκτόξευσης του πήλινου στόχου.

Αεροβόλο όπλο: Ραβδωτό,πιστόλι ή τουφέκι που λειτουργεί με τη χρήση συμπιεσμένου αέρα και απελευθερώνει μολύβδινα βλήματα.

Εύστοχη βολή: Στόχος που έχει χτυπηθεί και έχει σπάσει από σκοπευτή

Θαλάμη: Η πίσω πλευρά της κάνης του όπλου, στην οποία τοποθετείται το φυσίγγι όταν γεμίζουμε το όπλο.

Κάλυμμα οφθαλμού: Εξαρτήματα που τοποθετούνται στα άκρα των σκοπευτικών γυαλιών, προκειμένου να αποτραπεί η διάσπαση της προσοχής του σκοπευτή που ενδέχεται να προκληθεί από κάποια κίνηση στα πλάγια.

Κάνη: Το κυλινδρικό τμήμα του όπλου.

Καταπακτή: Τσιμεντένια κατασκευή μεγάλου μήκους μπροστά από τη γραμμή βολής από όπου οι μηχανές εκτοξεύουν πήλινους στόχους, κατά τη διάρκεια των αγώνων σκοποβολής.

Κινούμενος στόχος: Αγώνας σκοποβολής κατά τον οποίο οι σκοπευτές βάλλουν σε στόχο που κινείται σε διαδρομή 2 μέτρων.

Κοντάκι: Το ξύλινο ή μεταλλικό μέρος ενός τουφεκιού από το οποίο εξαρτώνται η κάνη, ο μηχανισμός σκανδάλης κτλ..

Λειόκανο όπλο: Πυροβόλο τουφέκι το οποίο χρησιμοποιεί φυσίγγια με σκάγια.