Τουφέκι: Τύπος όπλου το οποίο κρατάμε με τα δύο χέρια για βολή σε στάση πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς.