Ακυρος στόχος: Ένας άκυρος στόχος, σε αγώνα πήλινου στόχου, συνήθως επειδή είναι σπασμένος όταν απελευθερώνεται, είτε διότι δεν εκτοξεύεται ή εκτοξεύεται πριν από την κλήση των σκοπευτών.

Άστοχη βολή: Ο χαρακτηρισμός βολής που ο σκοπευτής δεν έχει πετύχει.

Βάρος σκανδάλης (Trigger pull weight): Η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί στη σκανδάλη ώστε να γίνει η βολή.

Βατήρας: Η θέση όπου στέκονται οι σκοπευτές όταν βάλλουν κατά των στόχων τους.

Γεμιστήρας: Θήκη ορισμένου αριθμού φυσιγγιών, η οποία τοποθετείται στο πυροβόλο όπλο και πρέπει να αφαιρείται και να ξαναγεμίζεται.

Γραμμή βολής: Η γραμμή όπου τοποθετούνται οι αγωνιζόμενοι σκοπευτές για να βάλλουν κατά των στόχων τους.

Διαμέτρημα: Η μέτρηση της διαμέτρου της κάνης ενός τουφεκίου ή ενός πιστολίου.

Διαμέτρημα λειόκανου: Μετρητής της διαμέτρου της κάνης ενός λειόκανου όπλου.

Διάμετρος κάνης: Η εσωτερική διάμετρος της κάνης όπλου.

Διπλό τραπ: Αγώνας σκοποβολής Πήλινου Στόχου κατά τον οποίο εκτοξεύονται ταυτόχρονα δύο πήλινοι στόχοι, και ο σκοπευτής πρέπει να ρίξει μία βολή σε κάθε στόχο.

Δοκιμαστικές βολές: Βολές προετοιμασίας που πραγματοποιούνται στην αρχή του αγώνα όπου ο σκοπευτής κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Οι δοκιμαστικές βολές δεν προσμετρούνται στην τελική βαθμολογία.