Χαμηλός πύργος σκητ: Ο πύργος σκητ από όπου εκτοξεύονται οι στόχοι από χαμηλότερο σημείο σε σχέση με τον ψηλό πύργο σκητ.

Χάνει-βγαίνει (Shoot-off): Τρόπος λύσης ισοβαθμίας σε έναν αγώνα σκοποβολής.


Ψηλός πύργος σκητ: Ο πύργος σκητ από όπου εκτοξεύονται οι στόχοι από υψηλότερο σημείο σε σχέση με τον χαμηλό πύργο σκητ.