Όπλο: Τουφέκι, πιστόλι ή λειόκανο όπλο.

Όπλο μικρού διαμετρήματος: Πυροβόλο όπλο διαμετρήματος 0,22, τουφέκι ή πιστόλι με ραβδώσεις στο εσωτερικό της κάνης του, προκειμένου να εξασφαλίσει η περιστροφική κίνηση του βλήματος για περισσότερη ακρίβεια στη βολή.

Περιφερειακή πυροδότηση: Πρόκειται για την περίπτωση φυσιγγίου όπου το καψύλλιο που αναφλέγει την πυρίτιδα βρίσκεται στην βρίσκεται στην βάση του κάλυκα.

Πήλινος στόχος: Πήλινος δίσκος που χρησιμοποιείται ως στόχος στους αγώνες σκοποβολής (Τραπ, Σκητ και Διπλό Τραπ).

Πιστόλι: Τύπος όπλου που όταν γίνεται βολή χρησιμοποιείται το ένα χέρι.

Σκητ: Αγώνας σκοποβολής πήλινου στόχου κατά τον οποίο οι στόχοι εκτοξεύονται από δύο καταπακτές (πύργους), με μεταξύ τους απόσταση περίπου 37 μέτρων, και ο σκοπευτής από διαφορετικούς βατήρες οι οποίοι σχηματίζουν τόξο, και βάλλει κατά των στόχων.

Στόχος: Ένα γράφημα με ομόκεντρους κύκλους τους οποίους στοχεύουν οι σκοπευτές.

Τουφέκι: Τύπος όπλου το οποίο κρατάμε με τα δύο χέρια για βολή σε στάση πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς.

Τουφέκι Τριών Στάσεων: Αγώνας σκοποβολής κατά τον οποίο οι σκοπευτές βάλλουν σε στάση πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς.

Τραπ: Αγώνας σκοποβολής κατά τον οποίο πήλινοι στόχοι εκτοξεύονται από μηχανές οι οποίες βρίσκονται μέσα σε μια καταπακτή.

Φυσίγγι: Πυρομαχικά για πυροβόλα όπλα.