Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από το site της WADA.

Για περισσότερες πληροφορίες και πιο έγκυρη ενημέρωση παρακαλούμε επισκεφθείτε τις σελίδες του site της WADA (http://www.wada-ama.org).