Κοντάκι: Το ξύλινο ή μεταλλικό μέρος ενός τουφεκιού από το οποίο εξαρτώνται η κάνη, ο μηχανισμός σκανδάλης κτλ..