Κάλυμμα οφθαλμού: Εξαρτήματα που τοποθετούνται στα άκρα των σκοπευτικών γυαλιών, προκειμένου να αποτραπεί η διάσπαση της προσοχής του σκοπευτή που ενδέχεται να προκληθεί από κάποια κίνηση στα πλάγια.