Στόχος: Ένα γράφημα με ομόκεντρους κύκλους τους οποίους στοχεύουν οι σκοπευτές.