Πήλινος στόχος: Πήλινος δίσκος που χρησιμοποιείται ως στόχος στους αγώνες σκοποβολής (Τραπ, Σκητ και Διπλό Τραπ).