Πιστόλι: Τύπος όπλου που όταν γίνεται βολή χρησιμοποιείται το ένα χέρι.