Ακυρος στόχος: Ένας άκυρος στόχος, σε αγώνα πήλινου στόχου, συνήθως επειδή είναι σπασμένος όταν απελευθερώνεται, είτε διότι δεν εκτοξεύεται ή εκτοξεύεται πριν από την κλήση των σκοπευτών.