Βάρος σκανδάλης (Trigger pull weight): Η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί στη σκανδάλη ώστε να γίνει η βολή.