Γεμιστήρας: Θήκη ορισμένου αριθμού φυσιγγιών, η οποία τοποθετείται στο πυροβόλο όπλο και πρέπει να αφαιρείται και να ξαναγεμίζεται.