Γραμμή βολής: Η γραμμή όπου τοποθετούνται οι αγωνιζόμενοι σκοπευτές για να βάλλουν κατά των στόχων τους.