Διαμέτρημα λειόκανου: Μετρητής της διαμέτρου της κάνης ενός λειόκανου όπλου.