Διπλό τραπ: Αγώνας σκοποβολής Πήλινου Στόχου κατά τον οποίο εκτοξεύονται ταυτόχρονα δύο πήλινοι στόχοι, και ο σκοπευτής πρέπει να ρίξει μία βολή σε κάθε στόχο.